رفتن به محتوای اصلی

صرفه جویی و بهره وری در سبک زندگی اسلامی-ایرانی

 صرفه جویی و بهره وری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی

مصرف گاز ایران ۶.۷ برابر بیشتر از سرانه مصرف گاز دنیا و سه برابر بیشتر از کل اتحادیه اروپاست!!!

سرانه مصرف برق خانگی ایران 6 برابر میانگین جهانی است!!  سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در بخش‌های کشاورزی، خانگی، تجاری و عمومی، حمل و نقل و صنعت به ترتیب ۳.۳، ۲.۲، ۱.۵ و ۱.۵ برابر متوسط جهانی است!!!

سرانه مصرف آب خانگی شهروندان در ایران، ۱،۳۳ برابر متوسط مصرف جهانی است. و ...

 

خیلی سال است که عادت کرده ایم فقط اینها را بخوانیم و رد شویم، بی هیچ حساسیت و ناراحتی و دغدغه ای !!!

 

 ... و كُلُواْ وَ اشرَْبُواْ وَ لَا تُسرِْفُواْ  إِنَّهُ لَا يحُِبُّ الْمُسرِْفِين

سوره اعراف، آیه۳۱

... از نعمت های خداوند استفاده کنید و از آن بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید؛ زیرا اسراف امری ناپسند در نزد خداوند است و اهل اسراف را خداوند دوست نمی دارد.

امام صادق علیه السلام به عبید فرمود: اسراف و زیاده روی باعث فقر و تنگدستی می گردد و میانه روی موجب ثروت و بی نیازی می شود.

وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۲۵۸

و ...

 

ارزان بودن انرژی در ایران هم دلیل محکمی است برای وضعیت فعلی و ...

یک تمدّن ۱۰،۰۰۰ساله ایرانی و یک دین و مذهب کامل ۱۴۰۰ساله، داریم اما ..

 

معاونت اجتماعی استان مرکزی |  کانال رسمی در پیام رسان ایتا؛ markaziyarigaran@

دسته بندی