طرح رویش امید (حمایت از زوج های بسیجی نابارور) به ابتکار موسسه خدمات درمانی بسیجیان

طرح رویش امید، ناباروری، درمان ناباروری، حمایت از زوج های نابارور، موسسه خدمات درمانی بسیجیان

در این طرح به جهت پوشش حداکثری هزینه های درمانی متقاضیان، برای هر زوج، 2عدد بیمه نامه تکمیل درمان با تعهدات ناباروری شرکت بیمه دانا به صورت رایگان صادر می گردد.

شرایط دریافت خدمات :

1-به منظور بهره‌مندی متقاضیان از خدمات و تعهدات بیمه نامه تکمیل درمان طرح رویش امید، چهار مرکز پژوهشکده رویان تهران، مرکز ناباروری شهید صدوقی یزد، جهاد دانشگاهی کرمانشاه و مرکز ناباروری میلاد مشهد و نیز مراکز ذیل، قابل قبول و مورد تایید میباشد

الف)مراکز درمان ناباروری منتخب و طرف قرارداد با موسسه خدمات درمانی بسیجیان(مرکز درمان ناباروری ابن سینا تهران، مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی تبریز، مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم، مرکز درمان ناباروری و سلول درمانی جهاد دانشگاهی اردبیل و مرکز خدمات تخصصی پزشکی اهواز [علاوه بر ۴مرکز بالا])

ب)مراکز درمان ناباروری طرف قرارداد با بیمه های پایه بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت و ..

۲-کلیه متقاضیان می بایست دارای بیمه نامه پایه تامین اجتماعی، سلامت، روستایی و ... باشند.

3-هزینه کلیه خدمات، تنها به شرط تعهد بیمه گر پایه جبران و حداکثر تا تعرفه عمومی غیر دولتی ارائه می گردد.

4-شرط سنی جهت دریافت خدمات برای زوجه ۴۲ سال تمام می باشد.

5-خدمات ارائه شده فقط جهت باروری اولیه بوده و در خصوص باروری های بعدی امکان ارائه خدمات مقدور نمی باشد.

6-حداقل یکی از زوجین تابعیت ایرانی داشته باشد.

7-ارائه خدمات فوق الذکر به متقاضیان فقط با معرفی نامه صادره از سوی نیروی انسانی نواحی بسیج امکان پذیر می باشد.

 

معاونت اجتماعی استان مرکزی | کانال رسمی در ایتا : https://eitaa.com/markaziyarigaran

 

دسته بندی