رفتن به محتوای اصلی

جلسه با ریاست اداره اوقاف شهرستان شاهرود

جلسه با ریاست اداره اوقاف شهرستان شاهرود
معاونت محترم اجتماعی سپاه گزارشی از فعالیت های معاونت اجتماعی در حوزه های حجاب و عفاف، آسیب های اجتماعی ، جمعیت و خانواده، مرکز مشاوره و.. بیان داشتند و خواستار همکاری و هم افزایی بیشتر بین بخشی در این زمینه شدند .
جلسه

معاونت محترم اجتماعی سپاه گزارشی از فعالیت های معاونت اجتماعی در حوزه های حجاب و عفاف، آسیب های اجتماعی ، جمعیت و خانواده، مرکز مشاوره و.. بیان داشتند و خواستار همکاری و هم افزایی بیشتر بین بخشی در این زمینه شدند .همچنین آقای حسین عموئی دبیر قرارگاه شهید شاطری گزارشی از فعالیت این قرارگاه که در سطح محلات اسلامی ارائه کرده و در ادامه به بیان خواسته ها و درخواست های خود پرداختند. 

در این جلسه که در محل اداره اوقاف شهرستان شاهرود برگزار شد معاونت محترم اجتماعی سپاه گزارشی از فعالیت های معاونت اجتماعی در حوزه های حجاب و عفاف، آسیب های اجتماعی ، جمعیت و خانواده، مرکز مشاوره و.. بیان داشتند و خواستار همکاری و هم افزایی بیشتر بین بخشی در این زمینه شدند .
🔶همچنین آقای حسین عموئی دبیر قرارگاه شهید شاطری گزارشی از فعالیت این قرارگاه که در سطح محلات اسلامی ارائه کرده و در ادامه به بیان خواسته ها و درخواست های خود پرداختند. 

🔶مباحث مطرح شده:

🔰پیگیری مکان برای مرکز مشاوره خانه مهر
🔰کمک به محلات اسلامی در حوزه برگزاری جشن ها و عزاداری ها از محل موقوفات در طول سال
 

🔶در ادامه حجت الاسلام بخشی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز پاسدار ،تاکید کردند که در عرصه هایی که  قانون اجازه دهد حتماً حمایت های لازم را خواهند داشت.

دسته بندی